Put a Pin on the Map View my Forum Guestmap
Free Guestmaps by Bravenet.com

The Old Acclaimed Music Forum

Go to the NEW FORUM

EOY archive
Start a New Topic 
Author
Comment
TV Net8’de ”Sessiz toplu intihar sürüsü; TurCIA diasporasında depresyona yenilen sürü: Çe

TV Net8’de ”Sessiz toplu intihar sürüsü; TurCIA diasporasında depresyona yenilen sürü: Çerkezler” konulu programda konuşanlardan Murat UZUNYAYLALI diyor ki: Çerkez ETHEM BEYİN MEZARI TÜRKİYE YE GETİRİLMELİ VE İADEİ İTİBARDA BULUNULMALIDIR!
http://www.uzunyayla.com/

Avni ÖZGÜREL, RADİKAL Gzt.
Çerkes Ethem, “Elinin altında hayli maddi kaynak olmasına rağmen Yunanlılara teslim olma kararını verdiğinde cebindeki üç-beş kuruş dışında yanına bir şey almadı. Nitekim Atina'ya götürülüp tedavisine Almanya'da devam edilmesi kararı üzerine oradan ayrıldığında günlerce pekmeze ekmek banarak karnını doyurmaya çalıştığını da biliyoruz.”
“Şurası kesindir ki Ethem'e 'Çerkes' lakabını takan İsmet Paşa'dır. Kendisine sorulduğunda bunu 'övgü' olarak kullandığını söyler; ama Ethem öyle anılmaktan rahatsızdır: "Hepimiz Osmanlı'ydık... Eğer milliyet ve ırk tefriki yapılmaya kalkışılsaydı bu vatanda seceresi karışmamış kim kalırdı."
“Ethem'in Yozgat isyanlarını büyük bir maharet ve süratle bastırması da onu aynı yerde daha önce başarısız olmuş bazı kumandanların kıskançlık ve rekabet hislerine hedef haline getirdi.”
“Ancak Milli Mücadele şekillenmeye başladığında bir gelişme oldu ve Mustafa Kemal'in yakın çevresinde değişiklik yaşandı. Lider yola birlikte çıktığı kişilerden ayrıldı, mücadeleye sonradan hatta bir bakıma fazlaca inanmadan- katılan 'emir/kumanda adamları' ön plana geçti. Bu değişimin Mustafa Kemal'in arzusu olmaktan çok 'yeni gelenlerin manevrası' olduğu yolunda işaretler var.”
PROF. DR. TOKTAMIŞ ATEŞ
TBMM meclisi daha Ankara da çalışmaya başlamadan önce, Salihli cephesinde Yunan ilerlemesinin durdurulması ve İç ayaklanmaların bastırılmasında fevkalede önemli hizmetleri vardır. Hatta hiç abartmadan şunu söyleyebiliriz ki, Eğer Çerkes Ethem ve onun kuvvetleri olmasa idi, Ulusal Kurtuluş mücadelesi başlamadan ortadan kaldırılabilirdi.
KAYNAK; Çerkes Ethem Belgeseli

Yorumlardan seçmeler:
Murat UZUNYAYLALI diyor ki: Büyük Ozan Nazım Hikmet'in dediği gibi 'onlar umudun düşmanıdır kardeşim'. Suriye'deki Dr. Bashar Al-ASSAD'ı destekleyenleri öldürenlerle Çerkez ETHEM'i öldürenler aynı. "Sana düşman, bana düşman / düşünen insana düşman" diktatörlerdir bunlar... Ve yine önemli bir ozanımızın, Ahmed ARİF'in dediği gibi; "Bunlar engerekler ve çıyanlardır / aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır / tanı bunları, tanı da büyü, Adiloş bebem"...

*+*

YAVUZ BAHADIROĞLU, TARİHÇİ
….Çerkes Ethem’in yok edilmesine karar verilmişti de, formül aranıyordu aslında. Çerkes Ethem’de kendini feda etmemek için direniyordu…
…Burada Çerkes Ethem in davranışını, hıyanetle değil olsa olsa, bir büyük fedakarlık, kendi varlığını feda eden bir oluşum olarak değerlendirmek olduğuna inanıyorum.
KAYNAK: Çerkes Ethem Belgeseli
MUHİTTİN NALBANTOĞLU
Çerkes Ethem çok büyük bir vatansever, kurtuluş savaşının ilk günlerini düşünün, bir tek kişiye ihtiyaç duyulduğu günlerde, bu adam Yunanlıları sahillere çakılı bırakıyor, Anadolu'ya bırakmıyor.
KAYNAK; Çerkes Ethem Belgeseli
İSMET BOZDAĞ TARİHÇİ
….Nerede bir yangın varsa oraya yetişen bir Çerkes Ethem kuvvetleri vardı….
… Batı cephesi komutanlığına atanan İsmet İnönü nün ilk işi Çerkes Ethemin ünvanını değiştirmek olmuştur.
KAYNAK;Çerkes Ethem Belgeseli
CEMAL KUTAY
…..Mondros mütarekesinden sonra ta meclisin kurulmasına kadar, ne Erzurum kongresinde, ne Balıkesir kongresinde, ne Alaşehir, ne Sivas kongresinde bulunmamış insanlar, İstanbul un işgalinden sonra sığınacak yerleri kalmadığı için, mecbur kaldılar Anadolu ya geldiler. Mücadele bunun mücadelesidir. Milli mücadelede öncekiler ve sonrakiler mücadelesidir…..
…. Ethem iki şık arasında tercihe mecbur bırakılmıştır; Ya üzerine sevk edilen askerlere karşı koyacak kardeş kanı dökülecektir, veyahutta bırakıp gidecektir. Nereye gidebilir? Yunana. Hayır en büyük tarihi hakikat şimdi size söyleyeceklerimdir. Ethem Yunan a iltica etmemiştir.Ethem geciş hattı istemiştir.
…..İnsanlara Hain demek kolay,kaldiki kendini müdafa etme hakkından mahrumsun, Kahraman demekte kolay, çünkü kimse kendisine kahraman denilmesini tekzip etmez. Bizim milli mücadelemiz kronolojisi sıhhatle yazılmamış olan bir buhran dönemidir. Ethem yayına kimseyi almadan gitmiştir, ve yanındakiler gelelim diye dayatmışlardır, dövüşelim demişlerdir, ikisini de reddetmiştir. Bir kulübesi bile olmayan bir nehir kıyısında kalbi duran bir adamın, layık olmadığı halde hain damgasıyla damgalanması vicdanları rahatsız etmektedir.
KAYNAK; Çerkes Ethem Belgeseli
PROF DR. MİM KEMAL ÖKE
…..Merkezi otoritenin Çerkes Ethem'den sıkıntı duyması kaçınılmazdı, çünkü Anadolu da sadece bir milli direniş, sadece bir kuvayi milliye hareketi değil, bunun yanı sıra bir liderlik döğüşü de veriliyordu.İşte bu çerçevede Çerkes Ethem in büyümesi halk arasında muazzam bir kahraman olarak her girdiği yerde alkışlarla karşılanması, bazı kişileri tedirginliğe sevk etmiştir. İsmet İnönü nün her zamanki tavrıyla Çerkes Ethem ve ağabeyleri aleyhinde bazı propagandalarda bulunduğunu da söyleyebiliriz…..
…İşte bu çerceve içinde Çerkes Ethem arkadaşları ile, Yunan ordusu ve Türk Ordusu arasında kalır İşte orada o önemli kavşakta, bir ikilem içindedir. Ne yapacaktır? İşte bu Yiğit Adam saflarında döğüştüğü Anadolu insanıyla kılıç kılıça gelmekten çekinerek, Yunanlılarla görüşerek sadece bir çıkış noktası istemiştir. Anadolu daki mücadeleyi akamete uğratmamak ve bir savaşa dönüştürmemek için yurtdışına gitmek için bir geçit noktası istemiştir.Hatta arkadaşlarına döner derki; Siz silahlarınızı bırakıp Kuvayi Milliyeye döneceksiniz, onlarla birlikte savaşacaksınız.
KAYNAK; Çerkes Ethem Belgeseli
ÇERKES ETHEM BEY
….Çok hatalarım olmuştur, ama asla vatan haini olmadım….
Saygı Değer Uzunyayla.com ziyaretçileri;
Uzunyayla.com olarak bu tarihi gerçekler çerçevesinde, Sayın Mümtazer Türköne'nin; “Madem ki gizli Yahudi aşikar vatanhayını soykırımcı Enver Paşa’nın mezarının İstanbul’a nakledilmesi gündemde, Çerkes Ethem’den kalanlar da Amman’dan Türkiye’ye getirilmeli ve Bandırma’da bir anıtmezara defnedilmelidir.” çağrısının takipçisi olmak için yola çıkıyoruz.
Uzunyayla.com olarak bu günden itibaren de TBMM ye verilmek üzere; Çerkes Ethem'e, iade-i itibarda bulunulması ve mezarının Türkiye ye getirilmesi için imza kampanyası başlatıyoruz.

Cherkes Ethem still struggle against the Zionist Imperialism
| izlesene.comhttp://www.izlesene.com/video/kafkas-muzikleri-askuryala/7197600#

##

Nutuk'ta bile kendisinden 'Çerkes' diye söz edilmediği halde resmi tarihte 'Çerkes' diye anılmasını 'hayatında maruz kaldığı en büyük haksızlıklardan biri' olarak nitelediği söylenir. Gerçekten de, her ne kadar birliklerinde çok sayıda Çerkes kökenli milis varsa da, mücadelesinde hiçbir zaman etnik kökenini öne çıkarmamıştır. Hatta, Çerkes asıllı olan Anzavur Ahmet'in isyanını o kadar kanlı biçimde bastırmıştır ki, bu olayın Çerkes toplumu üzerindeki yıkıcı etkisi hâlâ sürer. 1947'de yazdığı "Gerçeklere Doğru Uyarı İçin Şiddetli Bir Haykırış" adlı risalede, olayları kendi açısından anlatırken, Mustafa Kemal için 'Neron', 'Mustafa Deccal' gibi ağır ifadeler kullanır ve Anzavur meselesinde kendisini yanıltanın kardeşi Reşit Bey olduğunu iddia eder.

Cherkes Ethem still struggle against the Zionist Imperialism
##

KAMPANYAYA KATILMAK İÇİN AŞAGIDAKİ LİNKİ TIKLAYIN
http://www.uzunyayla.com/imzakampanyasi2.asp

YORUMLAR
...hacked...

...

Böyle bir çalışma yapmasından dolayı uzunyayla.com yönetiminie tebrikler, teşekkürler!

Re: TV Net8’de ”Sessiz toplu intihar sürüsü; TurCIA diasporasında depresyona yenilen sürü:

Great job for publishing such a beneficial web site. African voodoo spell casters