Put a Pin on the Map View my Forum Guestmap
Free Guestmaps by Bravenet.com

The Old Acclaimed Music Forum

Go to the NEW FORUM

Music, music, music...
Start a New Topic 
Author
Comment
مایکروسافت ایران

مایکروسافت، یکی از بزرگترین شرکت‌های فناوری اطلاعات در جهان است که در زمینه‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار و خدمات ابری فعالیت دارد. این شرکت بیشتر به عنوان تولید کننده نرم‌افزارهایی همچون ویندوز و آفیس شناخته شده است. از طرف دیگر، ایران یکی از کشورهایی است که با وجود محدودیت‌هایی، بازار بزرگی برای شرکت‌های فناوری اطلاعاتی ایجاد کرده است.

با توجه به اهمیت بازار ایران در حوزه فناوری اطلاعات، مایکروسافت نیز به دنبال توسعه همکاری‌ها و فرصت‌های جدید در این کشور است. شرکت مایکروسافت ایران، به عنوان شاخه‌ای از مایکروسافت برای ارتقاء همکاری‌هایش با این کشور در نظر گرفته می‌شود.

از زمان تاسیس، مایکروسافت تمایل داشته است تا فناوری‌های خود را به افراد و شرکت‌هایی در سرتاسر جهان ارائه دهد. با توجه به توانایی‌های متخصصان و کارشناسان ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات، همکاری با مایکروسافت می‌تواند بهبود و توسعه صنعت فناوری اطلاعات در این کشور را به همراه داشته باشد.

مایکروسافت ایران امکانات و خدمات متنوعی را برای مشتریان و کاربرانش در این منطقه فراهم می‌کند، از جمله آموزش‌های تخصصی، مشاوره‌های فنی و ارائه راهکارهای نوآورانه برای انواع نیازهای فناوری اطلاعاتی. این تلاش‌ها هدف دارند تا باعث توسعه و پیشرفت بیشتر صنعت فناوری اطلاعات در ایران شده و با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته، ارزش و بهره‌وری بیشتری را به کاربران فراهم آورند. مایکروسافت ایران